Proiecte europene

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD – EST

Județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afaceri din regiunea de dezvoltare NE și prin înființarea unui centru de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afaceri), care prin intermediul centrului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afaceri.

De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 de locuri de muncă în cadrul celor 40 de startup-uri înființate.

Obiectiv Specific 3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul centrului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

– șomeri;

– persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;

– persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă(persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

– au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord Est.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului

ETAPA I – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una dintre cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018- ianuarie 2019)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afaceri

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari. Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a IIIa – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iunie 2020- ianuarie 2021)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE

– 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare)

– 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială

– 40 de participanți la stagiile de practică

– înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori

– 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc)

– 40 de planuri de afaceri selectate (cel puțin 2 planuri de afaceri selectate din fiecare județ al regiunii de implementare)

– 40 de firme finanțate cu 178.000,00 lei fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.651.753,08 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.766.126,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.434,02 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 162.193,00 lei)

Bugetul proiectului împărțit per Partener:

Lider de parteneriat: SC ONITRADE Ltd. SRL: 5.259.198,07 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.335.072,09 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.057.482,92 lei

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Evenimente

Vă invităm să participați la caravana de informare, conștientizare și motivare a grupului țintă pentru activități antreprenoriale organizată în cadrul proiectului Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est. Vă așteptăm la Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Podu Iloaiei, Șos. Națională, Nr 112, Podu Iloaiei, Județul Iași, în data de 15 mai în intervalul 11.00 – 13.00, pentru o prezentare a proiectului și a oportunităților oferite, iar în data de 16 mai în intervalul 11.00 – 13.00, pentru înscrierea la activitățile proiectului și pentru a vă răspunde la orice întrebare legată de proiect. Înscrieri la startup@onitrade.ro
În data de 11 mai între ore 12.00 – 14.00 va avea loc evenimentul de informare a publicului cu privire la activitatea de formare antreprenorială din proiectul nostru. Vă așteptăm la Fundația Constantin Brâncoveanu din strada Vasile Alecsandri nr 25 din Bacău să vă spunem cum puteți să vă înscrieți la cursurile gratuite de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și cum puteți beneficia de o finanțare nerambursabilă pentru o afacere nouă în valoare de 178.000 de lei. Vă invităm să vă ocupați locul în sală trimițând un email la adresa startup@onitrade.ro până la data de 11 mai, orele 10.00.
Între 9 și 10 mai vă așteptăm la Vatra Dornei, la sediul Federației Agricultorilor de Munte Dorna din strada Oborului nr 11, pentru a vă informa despre activitatea de formare antreprenorială. Vom fi acolo între orele 10.00 și 12.00.  Pe cei care doresc să se înscrie în grupul țintă îi vom ajuta să completeze dosarele de candidatură.
Vă invităm la caravana de informare la care vom face și înscrieri la activitățile proiectului, cu următorul program:
–  24 aprilie 2018, în intervalul 15.00 – 18.00 la CityPub, Piața Roman Vodă nr.1, prezentarea proiectului și a oportunităților oferite.
–  25 aprilie 2018, în intervalul 09.00 – 12.00 la CityPub, Piața Roman Vodă nr. 1, înscrierea la activitățile proiectului.
La Iași va avea loc un eveniment de informare cu privire la programul de formare antreprenorială în data de 18 aprilie 2018, începând cu orele 14.00, la Amfiteatrul Petru Bogdan din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Invităm persoanele interesate să se înscrie la eveniment printr-un email trimis la adresa startup@onitrade.ro până la data de 17 aprilie 2018.
La Vaslui va avea loc un eveniment de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială în regiunea Nord-Est, în data de 30 martie. Evenimentul va avea loc la sala de conferințe a Centrului de Afaceri din Vaslui, strada Decebal nr. 16, etaj 1, începând cu orele 12.00.
Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile, și se face prin trimiterea unui email la adresa startup@onitrade.ro.
Dacă ești șomer, persoană inactivă (student, persoană casnică, pensionar) sau angajat, ai domiciliul / reședința într-unul dintre județele Regiunii Nord-Est (Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași și Suceava) și vrei să înființezi o afacere non-agricolă în mediul urban din Regiune, poți să faci parte din grupul țintă al proiectului nostru. Alte condiții de eligibilitate sunt: • ai absolvit cel puțin studii gimnaziale • ai între 18 și 64 de ani • nu faci parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani; • nu ai participat în ultimii 5 ani la cursuri privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale finanțate din fonduri nerambursabile și nici nu te-ai înscris în prezent în alt program similar Înscrie-te la eveniment acum!
Vă invităm la conferința de lansare a proiectului Școala de antreprenoriat “România Start Up Plus” în regiunea Nord – Est, proiect implementat de către consorțiul format din Onitrade LTD. SRL (lider), SC E.CECA SRL (partener 1) și Asociația Asura (partener 2). Evenimentul va avea loc în data de 14 martie 2018, în intervalul 17.00 – 19.00, la sala de conferințe Iașisting din strada Mitropolit Varlaam, nr. 10, Iași. Participarea este liberă în limita locurilor disponibile. Vă rugăm să vă înscrieți trimițând un email la adresa startup@onitrade.ro. Mai multe detalii la telefon 0744-351684. Vă așteptăm cu drag!


CONTACT

Phone: 0726120095

Email: startup@onitrade.ro

Mai multe informatii PCNE